ورود به سايت
$('#s1').cycle('fade');
دوره تربیت کارشناس روشنایی

در این دوره دانشجو علاوه بر آموزش کامل نرم افزار دیالوکس با مفاهیم زیر نیز آشنا خواهد شد:

آشنایی با انواع منابع نور : چراغ/ساختار/انواع   
تقسیم بندی لامپها

شار نوری / شدت نور / شدت روشنایی / بهره الکتریکی / بهره نوری
درخشندگی
خیرگی و ضریب UGR
دمای رنگ / نمود رنگ
 
نحوه تست چراغ در آزمایشگاه نورسنجی (Gonio Photo Meter)
نحوه تشخیص زوایای چراغ (مهم)
توضیح منحنی های ایزوکندل
جدول استاندارد های مربوط به روشنایی
درجه حفاظت (IP)
آزمون های مفید برای تشخیص رنگ بدنه چراغها
شدت روشنایی محیطهای مختلف (بر اساس استاندارد DIN )
استاندارد نام گذاری لامپها (LBS Name)
استاندارد LED (ارایه نمونه اکسل ارایه شده توسط یک کمپانی برای محاسبه ال ای دی مورد نیاز)+ ارایه تک برگی توانیر
روش تقریبی محاسبات روشنایی (روش لومن)

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 0511-7647412 تماس حاصل فرمایید.

در این دوره دانشجو علاوه بر آموزش کامل نرم افزار دیالوکس با مفاهیم زیر نیز آشنا خواهد شد:

آشنایی با انواع منابع نور : چراغ/ساختار/انواع   
تقسیم بندی لامپها

شار نوری / شدت نور / شدت روشنایی / بهره الکتریکی / بهره نوری
درخشندگی
خیرگی و ضریب UGR
دمای رنگ / نمود رنگ
 
نحوه تست چراغ در آزمایشگاه نورسنجی (Gonio Photo Meter)
نحوه تشخیص زوایای چراغ (مهم)
توضیح منحنی های ایزوکندل
جدول استاندارد های مربوط به روشنایی
درجه حفاظت (IP)
آزمون های مفید برای تشخیص رنگ بدنه چراغها
شدت روشنایی محیطهای مختلف (بر اساس استاندارد DIN )
استاندارد نام گذاری لامپها (LBS Name)
استاندارد LED (ارایه نمونه اکسل ارایه شده توسط یک کمپانی برای محاسبه ال ای دی مورد نیاز)+ ارایه تک برگی توانیر
روش تقریبی محاسبات روشنایی (روش لومن)

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 0511-7647412 تماس حاصل فرمایید.

CopyRight 2010 By NZD Consulting
Web Design by FaraTech Data Proccessing