صفحه نخست NZDconsulting.com-Home
ورود به سايت
$('#s1').cycle('fade');

مشاوره با ما مشاوره با یک متخصص روشنایی است

 

 امروز استفاده از لامپ ال‌ای‌دی، یک واقعیت ناگزیر برای مهندسان، طراحان داخلی‌، تولید کنندگان چراغ و تمامی‌ آنانی‌ است که با نور سر و کار دارند!

  قیمت سر سام آور برق، مضرات شدید بهداشتی لامپ‌های کم مصرف و فلورسنت، دشواری تعمیر و نگهداری لامپ‌های بخار جیوه و سدیم و مشکلات زیست محیطی‌ بازیافت آنها، همه و همه مهندسی‌ روشنایی امروز را به سوی استفاده از ال‌ای‌دی سوق میدهند. 

  ما در شرکتNZD، بر آنیم که استفاده از ال‌ای‌دی با کیفیت را برای شما آسان کنیم!  

  ما تنها فروشنده ال‌ای‌دی نیستیم! ما به شما میگوئیم، که امروز در دنیا، چگونه چراغ ال‌ای‌دی میسازند، چگونه  آن را به کار میگیرند، چگونه بر طول عمر آن می‌افزایند، و چگونه مطلوب‌ترین نور را با بهترین قیمت به دست میاورند!  

  ساختن چراغ  ال‌ای‌دی یک فًن مهندسی‌ و یک هنر برتر است! مونتاژ و مهندسی‌ معکوس جایی‌ در این وادی ندارند.

 

با ما تماس بگیرید!

 

 از ساختن چراغ لذت خواهید برد!

مشاوره با ما مشاوره با یک متخصص روشنایی است

 

 امروز استفاده از لامپ ال‌ای‌دی، یک واقعیت ناگزیر برای مهندسان، طراحان داخلی‌، تولید کنندگان چراغ و تمامی‌ آنانی‌ است که با نور سر و کار دارند!

  قیمت سر سام آور برق، مضرات شدید بهداشتی لامپ‌های کم مصرف و فلورسنت، دشواری تعمیر و نگهداری لامپ‌های بخار جیوه و سدیم و مشکلات زیست محیطی‌ بازیافت آنها، همه و همه مهندسی‌ روشنایی امروز را به سوی استفاده از ال‌ای‌دی سوق میدهند. 

  ما در شرکتNZD، بر آنیم که استفاده از ال‌ای‌دی با کیفیت را برای شما آسان کنیم!  

  ما تنها فروشنده ال‌ای‌دی نیستیم! ما به شما میگوئیم، که امروز در دنیا، چگونه چراغ ال‌ای‌دی میسازند، چگونه  آن را به کار میگیرند، چگونه بر طول عمر آن می‌افزایند، و چگونه مطلوب‌ترین نور را با بهترین قیمت به دست میاورند!  

  ساختن چراغ  ال‌ای‌دی یک فًن مهندسی‌ و یک هنر برتر است! مونتاژ و مهندسی‌ معکوس جایی‌ در این وادی ندارند.

 

با ما تماس بگیرید!

 

 از ساختن چراغ لذت خواهید برد!

CopyRight 2010 By NZD Consulting
Web Design by FaraTech Data Proccessing